PLE DEL PARLAMENT de la 10a legislatura

Permanent Link : 'ORGANHGTP-PLE-10'
El Ple és la reunió de tots els diputats en sessió convocada amb les formalitat previstes en el Reglament. És l’òrgan suprem de la cambra i, com a tal, li corresponen les competències essencials que s’atribueixen al Parlament. Per poder adoptar acords vàlidament, s’hi ha de donar l’assistència de la majoria dels diputats. Es reuneix a la sala de Sessions de la seu del Parlament, on els diputats ocupen els seus escons d’acord amb la seva adscripció als grups parlamentaris. Els membres de la Mesa, el President del Parlament, els vicepresidents i els secretaris, disposen d’una ubicació específica a la sala, igual que el Govern de la Comunitat Autònoma.
ComposicióData inicialData final
1 Francesca Lluch ARMENGOL I SOCIAS

MEMBRE
20-06-2019 04-04-2023
2 Maxo BENALAL I BENDRIHEM

MEMBRE
13-09-2021 04-04-2023
3 Maxo BENALAL I BENDRIHEM

SECRETARI SEGON
20-06-2019 13-09-2021
4 Helena BENLLOCH I BOTTINI

MEMBRE
20-06-2019 04-04-2023
5 Carles BONA I CASAS

MEMBRE
23-02-2021 04-04-2023
6 José Javier BONET I DÍAZ

MEMBRE
21-09-2021 04-04-2023
7 Damià BORRÀS I BARBER

MEMBRE
20-06-2019 04-04-2023
8 Isabel María BORRÁS I ROSSELLÓ

MEMBRE
14-09-2021 04-04-2023
9 María Salomé CABRERA I ROSELLÓ

MEMBRE
20-06-2019 04-04-2023
10 Joana Aina CAMPOMAR I ORELL

SECRETÀRIA PRIMERA
20-06-2019 04-04-2023
11 Jorge CAMPOS I ASENSI

MEMBRE
20-06-2019 04-04-2023
12 José Luis CAMPS I PONS

MEMBRE
20-06-2019 04-04-2023
13 Silvia CANO I JUAN

MEMBRE
20-06-2019 04-04-2023
14 Maria Pilar CARBONERO I SÁNCHEZ

MEMBRE
20-06-2019 04-04-2023
15 Enric CASANOVA I PEIRÓ

MEMBRE
20-06-2019 04-04-2023
16 Josep CASTELLS I BARÓ

MEMBRE
20-06-2019 04-04-2023
17 Isabel CASTRO I FERNÁNDEZ

MEMBRE
20-06-2019 05-07-2019
18 Gabriel COMPANY I BAUZÁ

MEMBRE
20-06-2019 31-08-2021
19 Elena COSTA I COLL

MEMBRE
20-06-2019 08-07-2019
20 Antonio COSTA I COSTA

MEMBRE
20-06-2019 04-04-2023
21 Pilar COSTA I SERRA

MEMBRE
20-06-2019 04-04-2023
22 Juli DALMAU I DE MATA

MEMBRE
11-07-2019 04-04-2023
23 Fina DE SANTIAGO I RODRÍGUEZ

MEMBRE
20-06-2019 04-07-2019
24 Vanessa DÍAZ I OJEDA

MEMBRE
01-02-2023 04-04-2023
25 Margalida DURÁN I CLADERA

MEMBRE
20-06-2019 04-04-2023
26 Miquel ENSENYAT I RIUTORT

MEMBRE
20-06-2019 04-04-2023
27 Ares FERNÁNDEZ I LOMBARDO

MEMBRE
11-07-2019 04-04-2023
28 Irantzu FERNÁNDEZ I PRIETO

MEMBRE
20-06-2019 04-04-2023
29 Josep FERRÀ I TERRASSA

MEMBRE
20-06-2019 04-04-2023
30 Joan FERRER I RIPOLL

MEMBRE
20-06-2019 04-04-2023
31 Jaume FONT I BARCELÓ

MEMBRE
20-06-2019 04-03-2020
32 Patrícia FONT I MARBÁN

MEMBRE
20-06-2019 04-04-2023
33 Antonio Francisco FUSTER I ZANOGUERA

MEMBRE
20-06-2019 04-04-2023
34 Beatriu GAMUNDÍ I MOLINA

MEMBRE
11-07-2019 04-04-2023
35 M. Antònia GARCÍA I SASTRE

MEMBRE
20-06-2019 16-09-2021
36 Mercedes GARRIDO I RODRÍGUEZ

MEMBRE
20-06-2019 17-02-2021
37 Juan Manuel GÓMEZ I GORDIOLA

MEMBRE
20-06-2019 04-04-2023
38 Patricia GÓMEZ I PICARD

MEMBRE
20-06-2019 05-07-2019
39 Patricia GUASP I BARRERO

MEMBRE
20-06-2019 04-04-2023
40 Pablo Jesús JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ

MEMBRE
20-06-2019 04-04-2023
41 Mariano JUAN I GUASCH

MEMBRE
20-06-2019 04-04-2023
42 Juan Manuel LAFUENTE I MIR

VICEPRESIDENT SEGON
20-06-2019 04-04-2023
43 Alejandro LÓPEZ I SORIA

MEMBRE
20-06-2019 04-04-2023
44 Martí Xavier MARCH I CERDÀ

MEMBRE
20-06-2019 05-07-2019
45 María Tania MARÍ I MARÍ

MEMBRE
20-06-2019 04-04-2023
46 Virginia MARÍ I RENNESSON

MEMBRE
20-06-2019 04-04-2023
47 Vicente MARÍ I TORRES

MEMBRE
20-06-2019 04-04-2023
48 Jordi MARÍ I TUR

MEMBRE
11-07-2019 04-04-2023
49 Antonia MARTÍN I PERDIZ

MEMBRE
20-06-2019 04-04-2023
50 Joan Josep MAS I TUGORES

MEMBRE
11-03-2019 04-04-2023
51 Joan MASCARÓ I BOSCH

MEMBRE
11-07-2019 04-04-2023
52 Cristina MAYOR I ABAD

MEMBRE
20-06-2019 04-04-2023
53 Josep MELIÀ I QUES

MEMBRE
20-06-2019 04-04-2023
54 Jesús MÉNDEZ I BAIGES

MEMBRE
20-06-2019 04-04-2023
55 Antonio MORANTE I MILLA

MEMBRE
20-06-2019 05-07-2019
56 Iago NEGUERUELA I VÁZQUEZ

MEMBRE
20-06-2019 05-07-2019
57 Marc PÉREZ-RIBAS I GUERRERO

MEMBRE
20-06-2019 21-09-2021
58 Marc PÉREZ-RIBAS I GUERRERO

SECRETARI SEGON
21-09-2021 04-04-2023
59 Mª Asunción PONS I FULLANA

MEMBRE
20-06-2019 04-04-2023
60 Marc PONS I PONS

MEMBRE
20-06-2019 05-07-2019
61 Catalina PONS I SALOM

MEMBRE
20-06-2019 04-04-2023
62 Idoia RIBAS I MARINO

MEMBRE
20-06-2019 04-04-2023
63 Maria Núria RIERA I MARTOS

MEMBRE
20-06-2019 04-04-2023
64 Ramón ROCA I MÉRIDA

MEMBRE
20-06-2019 05-07-2019
65 Sergio RODRÍGUEZ I FARRÉ

MEMBRE
20-06-2019 04-04-2023
66 Sebastià SAGRERAS I BALLESTER

MEMBRE
20-06-2019 04-04-2023
67 Maria Esperança SANS I REGIS

MEMBRE
11-07-2019 04-04-2023
68 Maria Pilar SANSÓ I FUSTER

MEMBRE
11-07-2019 04-04-2023
69 Gloria Pilar SANTIAGO I CAMACHO

VICEPRESIDENTA PRIMERA
20-06-2019 04-04-2023
70 Antonio Jesús SANZ I IGUAL

MEMBRE
14-09-2021 29-01-2023
71 M. Antònia SUREDA I MARTÍ

MEMBRE
10-03-2020 04-04-2023
72 Vicenç THOMAS I MULET

PRESIDENT
20-06-2019 04-04-2023
73 Irene TRIAY I FEDELICH

MEMBRE
11-07-2019 04-04-2023
74 Maria Antònia TRUYOLS I MARTÍ

MEMBRE
11-07-2019 04-04-2023
75 Sílvia TUR I RIBAS

MEMBRE
20-06-2019 06-09-2021
76 Miquel VIDAL I VIDAL

MEMBRE
20-06-2019 04-04-2023
77 Juan Pedro YLLANES I SUÁREZ

MEMBRE
20-06-2019 04-07-2019