PLE DEL PARLAMENT de la 7a legislatura

Permanent Link : 'ORGANHGTP-PLE-7'
El Ple és la reunió de tots els diputats en sessió convocada amb les formalitat previstes en el Reglament. És l’òrgan suprem de la cambra i, com a tal, li corresponen les competències essencials que s’atribueixen al Parlament. Per poder adoptar acords vàlidament, s’hi ha de donar l’assistència de la majoria dels diputats. Es reuneix a la sala de Sessions de la seu del Parlament, on els diputats ocupen els seus escons d’acord amb la seva adscripció als grups parlamentaris. Els membres de la Mesa, el President del Parlament, els vicepresidents i els secretaris, disposen d’una ubicació específica a la sala, igual que el Govern de la Comunitat Autònoma.
ComposicióData inicialData final
1 Rosamaria ALBERDI I CASTELL

MEMBRE
26-06-2007 29-03-2011
2 Isabel ALEMANY I MOYÀ

VICEPRESIDENTA PRIMERA
09-03-2010 29-03-2011
3 Isabel ALEMANY I MOYÀ

MEMBRE
02-02-2010 09-03-2010
4 Antoni ALORDA I VILARRUBIAS

MEMBRE
12-07-2007 29-03-2011
5 Francesc ANTICH I OLIVER

MEMBRE
26-06-2007 29-03-2011
6 Francesca Lluch ARMENGOL I SOCIAS

MEMBRE
26-06-2007 29-03-2011
7 Joana BARCELÓ I MARTÍ

MEMBRE
26-06-2007 29-03-2011
8 Gabriel BARCELÓ I MILTA

MEMBRE
26-06-2007 29-03-2011
9 José Ramón BAUZÁ I DÍAZ

MEMBRE
08-02-2011 29-03-2011
10 Joan BONED I ROIG

MEMBRE
26-06-2007 29-03-2011
11 Margalida CABRER I GONZÁLEZ

MEMBRE
26-06-2007 29-03-2011
12 Jaume CARBONERO I MALBERTI

MEMBRE
26-06-2007 31-08-2007
13 Josep Lluís CARRETERO I NIEMBRO

MEMBRE
26-06-2007 29-03-2011
14 Aina Maria CASTILLO I FERRER

MEMBRE
26-06-2007 29-03-2011
15 Carmen CASTRO I GANDASEGUI

MEMBRE
26-06-2007 29-03-2011
16 Miquel Àngel COLL I CANYELLES

MEMBRE
18-09-2007 29-03-2011
17 Josep Mª COSTA I SERRA

MEMBRE
26-06-2007 29-03-2011
18 Anna CRESPÍ I PRUNÉS

MEMBRE
26-06-2007 29-03-2011
19 Francesc Josep DALMAU I FORTUNY

MEMBRE
18-07-2007 29-03-2011
20 Fina DE SANTIAGO I RODRÍGUEZ

MEMBRE
26-06-2007 29-03-2011
21 Antoni J. DIÉGUEZ I SEGUÍ

MEMBRE
26-06-2007 29-03-2011
22 Mª Rosa ESTARÀS I FERRAGUT

MEMBRE
26-06-2007 13-07-2009
23 Carme FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR

MEMBRE
26-06-2007 29-03-2011
24 Francisco J. FIOL I AMENGUAL

MEMBRE
26-06-2007 29-03-2011
25 Joan FLAQUER I RIUTORT

MEMBRE
26-06-2007 29-03-2011
26 Jaume FONT I BARCELÓ

MEMBRE
26-06-2007 03-02-2011
27 Bàrbara GALMÉS I CHICÓN

MEMBRE
26-06-2007 13-07-2007
28 Antoni GARCÍAS I SIMÓN

MEMBRE
18-07-2007 29-03-2011
29 Miquel GASCÓN I MIR

MEMBRE
26-06-2007 11-01-2010
30 Antònia GENER I BOSCH

MEMBRE
26-06-2007 29-03-2011
31 José Simón GORNÉS I HACHERO

MEMBRE
26-06-2007 29-03-2011
32 Joan HUGUET I ROTGER

MEMBRE
26-06-2007 25-03-2008
33 Cristóbal HUGUET I SINTES

MEMBRE
26-06-2007 29-03-2011
34 Miquel A. JEREZ I JUAN

MEMBRE
26-06-2007 29-03-2011
35 Josep JUAN I CARDONA

MEMBRE
26-06-2007 26-04-2010
36 Catalina JULVE I CALDENTEY

MEMBRE
26-06-2007 10-07-2007
37 Francisca LLADÓ I POL

MEMBRE
18-09-2007 14-01-2009
38 Miquel Àngel LLAUGER I ROSSELLÓ

MEMBRE
26-06-2007 29-03-2011
39 Bartomeu LLINÀS I FERRÀ

MEMBRE
26-06-2007 13-07-2007
40 Isabel Carmen LLINàS I WARTHMANN

MEMBRE
26-06-2007 29-03-2011
41 María Virtudes MARÍ I FERRER

MEMBRE
20-07-2010 29-03-2011
42 Esperança MARÍ I MAYANS

MEMBRE
26-06-2007 29-03-2011
43 Joana Lluïsa MASCARÓ I MELIÀ

MEMBRE
26-06-2007 06-07-2007
44 Josep MAYANS I SERRA

MEMBRE
26-06-2007 29-03-2011
45 Josep MELIÀ I QUES

MEMBRE
12-07-2007 29-03-2011
46 Margarita MERCADAL I MERCADAL

MEMBRE
26-06-2007 29-03-2011
47 Maria MONSERRAT BENNÀSAR

MEMBRE
21-09-2010 29-03-2011
48 Sandra MORELL I CUART

MEMBRE
26-06-2007 29-03-2011
49 María Luisa MORILLAS NAVARRO

MEMBRE
03-02-2009 29-03-2011
50 Miquel MUNAR I CARDELL

MEMBRE
15-07-2009 07-09-2010
51 Maria Antònia MUNAR I RIUTORT

PRESIDENTA
26-06-2007 02-03-2010
52 Gaspar OLIVER I MUT

MEMBRE
01-04-2008 29-03-2011
53 Catalina PALAU I COSTA

MEMBRE
26-06-2007 29-03-2011
54 Pere PALAU I TORRES

SECRETARI SEGON
26-06-2007 29-03-2011
55 Antoni PASTOR I CABRER

MEMBRE
26-06-2007 29-03-2011
56 Encarnación PASTOR I SÁNCHEZ

MEMBRE
26-06-2007 29-03-2011
57 Marc PONS I PONS

MEMBRE
02-02-2010 29-03-2011
58 Aina RADO I FERRANDO

VICEPRESIDENTA PRIMERA
26-06-2007 09-03-2010
59 Aina RADO I FERRANDO

PRESIDENTA
09-03-2010 29-03-2011
60 Ernest RIBALAIGA I BRIONES

MEMBRE
26-06-2007 29-03-2011
61 Cristina RITA I LARRUCEA

MEMBRE
26-06-2007 29-03-2011
62 Eduard RIUDAVETS I FLORIT

SECRETARI PRIMER
26-06-2007 29-03-2011
63 José María RODRÍGUEZ I BARBERÁ

MEMBRE
26-06-2007 29-03-2011
64 Pere ROTGER I LLABRÉS

VICEPRESIDENT SEGON
26-06-2007 29-03-2011
65 Antoni SERRA I TORRES

MEMBRE
26-06-2007 29-03-2011
66 Catalina SOLER I TORRES

MEMBRE
26-06-2007 29-03-2011
67 Marián SUÁREZ I FERREIRO

MEMBRE
26-06-2007 29-03-2011
68 Misericordia SUGRAÑES I BARENYS

MEMBRE
26-06-2007 29-03-2011
69 M. Antònia SUREDA I MARTÍ

MEMBRE
09-03-2010 29-03-2011
70 Santiago TADEO I FLORIT

MEMBRE
26-06-2007 29-03-2011
71 Xico TARRÉS I MARÍ

MEMBRE
26-06-2007 29-03-2011
72 Vicenç THOMAS I MULET

MEMBRE
26-06-2007 31-08-2007
73 Carolina TORRES I CABAÑERO

MEMBRE
26-06-2007 29-03-2011
74 Maria TORRES I MARÍ

MEMBRE
26-06-2007 29-03-2011
75 Bartomeu VICENS I MIR

MEMBRE
26-06-2007 21-12-2009
76 Assumpta VINENT I BARCELÓ

MEMBRE
26-06-2007 29-03-2011