PONÈNCIA ESTUDI MODIFICACIO LEGISLACIO ELECTORAL PARITAT de la 5a legislatura

Permanent Link : 'ORGANHGTP-PPARI-5'
ComposicióData inicialData final
1 Francesca Lluch ARMENGOL I SOCIAS

COORDINADORA
14-02-2002 19-03-2002
2 Francisca BENNÀSSAR I TOUS

MEMBRE
14-02-2002 19-03-2002
3 Salvador CÁNOVES I ROTGER

MEMBRE
14-02-2002 19-03-2002
4 Joan Bosco GOMILA I BARBER

MEMBRE
14-02-2002 19-03-2002
5 Maria Neus MARÍ I MARÍ

MEMBRE
14-02-2002 19-03-2002
6 Maria Antònia MUNAR I RIUTORT

MEMBRE
14-02-2002 19-03-2002
7 Antoni PASTOR I CABRER

MEMBRE
14-02-2002 19-03-2002
8 Margalida ROSSELLÓ I PONS

MEMBRE
14-02-2002 19-03-2002
9 Misericordia SUGRAÑES I BARENYS

MEMBRE
14-02-2002 19-03-2002