PONÈNCIA ESTUDI DE LA REFORMA DE L'ESTATUT D'AUTONOMIA de la 6a legislatura

Permanent Link : 'ORGANHGTP-PREST-6'
ComposicióData inicialData final
1 Francesca Lluch ARMENGOL I SOCIAS

MEMBRE
14-12-2004 26-04-2006
2 Joana BARCELÓ I MARTÍ

MEMBRE
14-12-2004 26-04-2006
3 Guillem CAMPS I COLL

MEMBRE
14-12-2004 26-04-2006
4 Joan FONT I ROSSELLÓ

MEMBRE
14-12-2004 13-09-2005
5 Joan HUGUET I ROTGER

COORDINADOR
14-12-2004 26-04-2006
6 Miquel A. JEREZ I JUAN

MEMBRE
14-12-2004 26-04-2006
7 Josep MAYANS I SERRA

MEMBRE
13-09-2005 26-04-2006
8 Maria Antònia MUNAR I RIUTORT

MEMBRE
14-12-2004 26-04-2006
9 Eduard RIUDAVETS I FLORIT

MEMBRE
14-12-2004 26-04-2006
10 Miquel ROSSELLÓ DEL ROSAL

MEMBRE
14-12-2004 26-04-2006