Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+
Permanent Link : 'RGE-201404034'
RGE núm. 201404034 08/04/2014 13:07:00
Legislatura 8
Origen Palma
Data del document 08/04/2014 0:00:00
Remitent Fina SANTIAGO I RODRÍGUEZ
Càrrec DIPUTADA
Organisme GRUP PARLAMENTARI MÉS
Extracte del document Escrit mitjançant el qual es presenten 37 esmenes a l'articulat al Projecte de llei RGE núm. 1522/14, de protecció de les persones consumidores i usuàries a les Illes Balears