Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+
Permanent Link : 'RGE-201404301'
RGE núm. 201404301 15/04/2014 13:48:00
Legislatura 8
Origen Palma
Data del document 15/04/2014 0:00:00
Remitent Francesca Lluch ARMENGOL I SOCÍAS
Càrrec PORTAVEU TITULAR
Organisme GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Extracte del document Tramesa rectificació de l'esmena RGE Núm. 4088/14 presentada al Projecte de llei RGE Núm. 1522/14