Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+
Permanent Link : 'RGE-201404464'
RGE núm. 201404464 23/04/2014 10:18:00
Legislatura 8
Origen Palma
Data del document 15/04/2014 0:00:00
Remitent LUCÍA MATÍAS BERMEJO
Càrrec SECRETARIA GENERAL
Organisme CONSELLERIA DE SALUT
Extracte del document Tramesa d'al·legacions de l'Institut d'EStudis Eivissencs al Projecte de llei RGE núm. 1522/14, de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears, que va ser registrat a la Conselleria de Salut
Observacions Registrat a la Conselleria de Salut