Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+
Permanent Link : 'RGE-201404596'
RGE núm. 201404596 25/04/2014 11:40:00
Legislatura 8
Origen Palma
Data del document 24/04/2014 0:00:00
Remitent Francesca Lluch ARMENGOL I SOCÍAS
Càrrec PORTAVEU TITULAR
Organisme GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Extracte del document Designació de ponents - Projecte de llei de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears.