Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+
Permanent Link : 'RGE-201406017'
RGE núm. 201406017 28/05/2014 14:00:00
Legislatura 8
Origen Palma
Data del document 26/05/2014 0:00:00
Remitent LUCÍA MATÍAS BERMEJO
Càrrec SECRETÀRIA GENERAL
Organisme CONSELLERIA DE SALUT
Extracte del document Tramesa d'observacions al Projecte de llei RGE núm. 1522/14 fetes per la Direcció General de coordinació de competències amb les comunitats autònomes i les entitats locals
Observacions Tramès per la Conselleria de Salut