Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+
Permanent Link : 'RGE-201406038'
RGE núm. 201406038 29/05/2014 10:06:00
Legislatura 8
Origen Palma
Data del document 29/05/2014 0:00:00
Remitent Miquel MONSERRAT I BIBILONI
Càrrec LLETRAT-ASSESSOR
Organisme PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
Extracte del document Comunicació relativa a nomenament de coordinador de la Ponència que ha d'elaborar l'informe del Projecte de llei RGE núm. 1522/14, de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears