Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+
Permanent Link : 'RGE-201406293'
RGE núm. 201406293 10/06/2014 12:37:00
Legislatura 8
Origen Palma
Data del document 06/06/2014 0:00:00
Remitent José Ramón BAUZÁ I DÍAZ
Càrrec PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Organisme GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Extracte del document Tramesa de l'acord del Consell de Govern de sol·licitud de convocatòria de sessions extraordinàries per a la tramitació del Projecte de llei RGE núm. 1522/14, de proteccio de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears