Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+
Permanent Link : 'RGE-201406519'
RGE núm. 201406519 23/06/2014 9:10:00
Legislatura 8
Origen Palma
Data del document 20/06/2014 0:00:00
Remitent María José BAUZÁ I ALONSO
Càrrec PRESIDENTA
Organisme COMISSIÓ DE SALUT
Extracte del document Tramesa del dictamen del Projecte de Llei RGE Núm. 1522/14, de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears