Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+
Permanent Link : 'RGS-201401006'
RGS núm. 201401006 19/02/2014
Legislatura 8
Destinació Palma
Data del document 19/02/2014 0:00:00
Destinatari José Manuel RUÍZ RIVERO
Organisme ENS PÚBLIC RÀDIO TELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS
Extracte del document Comunicació relativa a admissió a tràmit de les preguntes amb sol·licitud de resposta escrita RGE núms. 1432/14, 1433/14, 1434/14 i 1441/14