Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+
Permanent Link : 'RGS-201401007'
RGS núm. 201401007 19/02/2014
Legislatura 8
Destinació Palma
Data del document 19/02/2014 0:00:00
Destinatari MARIA PERELLÓ I MAS
Organisme PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
Extracte del document Comunicació relativa a acord de la Mesa del Parlament sobre tramitació que ha de seguir el Projecte de llei RGE núm. 1522/14, de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears