Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+
Permanent Link : 'RGS-201401028'
RGS núm. 201401028 20/02/2014
Legislatura 8
Destinació Palma
Data del document 19/02/2014 0:00:00
Destinatari Francesca Lluch ARMENGOL I SOCÍAS
Organisme GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Extracte del document Comunicació de l'admissió a tràmit de les iniciatives del tipus "Projecte de llei" qualificades a la sessió núm. 1 de la Mesa de dia 19/2/2014