Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+
Permanent Link : 'RGS-201401440'
RGS núm. 201401440 06/03/2014
Legislatura 8
Destinació Palma
Data del document 05/03/2014 0:00:00
Destinatari José Ramón BAUZÁ I DÍAZ
Organisme GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Extracte del document Comunicació relativa a ampliació del termini de presentació d'esmenes als projectes de llei RGE núms. 1336/14 i 1522/14