Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+
Permanent Link : 'RGS-201401449'
RGS núm. 201401449 06/03/2014
Legislatura 8
Destinació Palma
Data del document 05/03/2014 0:00:00
Destinatari Miquel MONSERRAT I BIBILONI
Organisme PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
Extracte del document Comunicació relativa a ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte de llei RGE núm. 1522/14