Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+
Permanent Link : 'RGS-201401937'
RGS núm. 201401937 24/03/2014
Legislatura 8
Destinació Palma
Data del document 24/03/2014 0:00:00
Destinatari Gabriel BARCELÓ I MILTA
Organisme GRUP PARLAMENTARI MÉS
Extracte del document Comunicació de l'admissió de l'escrit RGE Núm. 2899/14 relatiu a les al·legacions al Projecte de llei RGE Núm 1522/14 de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears