Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+
Permanent Link : 'RGS-201402847'
RGS núm. 201402847 24/04/2014
Legislatura 8
Destinació Palma
Data del document 23/04/2014 0:00:00
Destinatari Margalida CABRER I GONZÁLEZ
Organisme GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Extracte del document Tramesa de l'escrit RGE Núm.4464/14 relatiu a les al·legacions al Projecte de llei RGE Núm. 1522/14