Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+
Permanent Link : 'RGS-201403751'
RGS núm. 201403751 02/06/2014
Legislatura 8
Destinació Palma
Data del document 02/06/2014 0:00:00
Destinatari LUCÍA MATÍAS BERMEJO
Organisme CONSELLERIA DE SALUT
Extracte del document Tramesa de la documentació sol·licitada a l'escrit RGE núm. 6057/14, relativa a observacions fetes al Projecte de llei RGE núm. 1522/14