Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+
Permanent Link : 'RGS-201404023'
RGS núm. 201404023 12/06/2014
Legislatura 8
Destinació Palma
Data del document 11/06/2014 0:00:00
Destinatari Margalida FONT I AGUILÓ
Organisme DIPUTATS/DES NO ADSCRITS/TES
Extracte del document Comunicació relativa a admissió a tràmit i d'altres acords sobre l'escrit RGE núm. 6293/14, sobre sol·licitud de convocatòria de sessions extraordinàries per a la tramitació del Projecte de llei RGE núm. 1522/14, de proteccio de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears