Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+
Permanent Link : 'RGS-201404094'
RGS núm. 201404094 17/06/2014
Legislatura 8
Destinació Palma
Data del document 17/06/2014 0:00:00
Destinatari Francesca Lluch ARMENGOL I SOCÍAS
Organisme GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Extracte del document Tramesa de l'Informe de ponència del Projecte de llei RGE núm. 1522/14, de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears