Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+
Permanent Link : 'RGS-201404096'
RGS núm. 201404096 17/06/2014
Legislatura 8
Destinació Palma
Data del document 17/06/2014 0:00:00
Destinatari Margalida FONT I AGUILÓ
Organisme DIPUTATS/DES NO ADSCRITS/TES
Extracte del document Tramesa de l'Informe de ponència del Projecte de llei RGE núm. 1522/14, de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears