Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+
Permanent Link : 'RGS-201404146'
RGS núm. 201404146 18/06/2014
Legislatura 8
Destinació Palma
Data del document 18/06/2014 0:00:00
Destinatari
Organisme COMISSIÓ DE TURISME
Extracte del document Comunicació relativa a acord d'habilitació de dilluns i dissabte als efectes de la tramitació dels projectes de llei RGE núms. 2901/14, 1522/14, 5615/14 i 6303/14, sol·licitada mitjançant els escrits RGE núms. 6292/14, 6293/14, 6294/14 i 6303/14