Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+
Permanent Link : 'RGS-201404421'
RGS núm. 201404421 15/07/2014
Legislatura 8
Destinació Palma
Data del document 15/07/2014 0:00:00
Destinatari José Ramón BAUZÁ I DÍAZ
Organisme GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Extracte del document Tramesa del certificat acreditatiu de l'aprovació en sessió plenària de 8 de juliol de 2014 de la Llei de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears

Els documents annexos que acompanyen aquest RGS són els següents :

Annex 1: Versió en català

Annex 2: versión en castellano