Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+
Permanent Link : 'RGS-201404658'
RGS núm. 201404658 23/07/2014
Legislatura 8
Destinació Palma
Data del document 23/07/2014 0:00:00
Destinatari José Ramón BAUZÁ I DÍAZ
Organisme GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Extracte del document Tramesa d'una nova certificació que repara una deficiència a la versió catalana de la certificació relativa a l'aprovació de la Llei de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears