Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple no aprova una moció socialista relativa a l'ensenyament de llengües

13 de mayo de 2014

El Ple del Parlament no ha aprovat per 32 vots en contra (Popular) i 25 vots a favor (Socialista, MÉS, Margalida Font i Antoni Pastor), la moció relativa a mesures necessàries per a l’ensenyament-aprenentatge de llengües a les Illes Balears, que ha presentat el Grup Parlamentari Socialista i que ha estat defensada per Esperança Marí.

El contingut de la iniciativa rebutjada feia referència a instar el Govern de les Illes Balears a una sèrie de compromisos, estructurats en vint punts (vegeu annex), relatius a implementar les mesures més adients per aconseguir la millora de la competència lingüística dels ciutadans.

Esmenes

El diputat Nel Martí, del Grup Parlamentari MÉS, ha defensat quatre esmenes que incorporaven nous punts a la iniciativa, de les quals dues han estat acceptades pel grup proposant (RGE 5110, 5113) i s’han incorporat a la votació final.

La  diputada del Grup Parlamentari Popular Ana Maria Aguiló, ha defensat dotze  esmenes: deu de modificació als punts 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 17, 18, 20,  i dues  d’addició als punts  12 i 1, que no han  estat acceptades pel grup proposant.

Exhaurit el debat, el Grup Parlamentari Popular ha demanat votació separada dels punts de la moció, votació que no ha estat acceptada pel grup proposant de la iniciativa.