Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

No es pren en consideració la iniciativa per prohibir extreure gas o petroli pel sistema de fractura hidràulica

20 de mayo de 2014

La fractura hidràulica o fracking possibilita l'extració de gas i de petroli al substrat rocós.

 

El Ple del Parlament no ha pres en consideració per 30 vots en contra (Popular), 18 vots a favor (Socialista i Margalida Font) i 6 abstencions (MÉS i Antoni Pastor), la Proposició de llei presentada pel Grup Parlamentari Socialista relativa a regulació de la prohibició al territori de la CAIB de la tècnica de fractura hidràulica com a sistema de recerca i extracció de gas no convencional.

La defensa de la iniciativa legislativa l’ha exercida el diputat Marc Pons, mentre que en torn de fixació de posicions han intervingut:  David Abril (MÉS), qui ha manifestat que el seu grup s'abstendria a la votació, i Miquel Àngel Jerez (Popular), qui ha sol·licitat al Grup Socialista la retirada temporal de la proposició de llei fins que el Tribunal Constitucional es pronunciï sobre la constitucionalitat de la llei de Cantàbria que existeix sobre aquesta matèria.

Contingut de la iniciativa legislativa

La iniciativa legislativa pretenia regular la prohibició de la fracturació hidràulica, en el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears, així com l'establiment del règim jurídic inspector i sancionador.

La fractura hidràulica (fracking) és una tècnica que possibilita o augmenta l'extracció de gas i petroli del subsòl, mitjançant un procediment que consisteix en la injecció a pressió d'algun material en el terreny, amb l'objectiu d'ampliar les fractures existents en el substrat rocós en què es troba el gas o petroli, afavorint-ne així la sortida a l'exterior.

La iniciativa legislativa socialista proposava prohibir en tot el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears, l'ús de la fractura o fracturació hidràulica, i adoptar, dins de les  competències respectives, les mesures oportunes per a la paralització de les activitats que es realitzassin contravenint el que es diposaria en aquesta futura llei.

Més informació ...