Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament no aprova una iniciativa relativa a política econòmica del Govern

20 de mayo de 2014

La  moció  relativa a política econòmica del Govern de les Illes Balears ha estat defensada pel diputat Antoni Diéguez, del Grup Parlamentari Socialista, qui mitjançant la qual ha proposat:

1. El Parlament de les Illes Balears es reafirma en la importància de preservar les quotes d'autonomia fiscal assolides i per això rebutja la proposta de la reforma tributària del Govern d'Espanya que impossibilitarà que el Govern de les Illes Balears pugui aprovar nous imposts propis, tal com ha anat fent fins ara.

2. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat d'un canvi substancial en la política tributària que passi per:

A- La implantació de l'impost sobre estades turístiques.

B- La modificació dels tipus impositius en els trams alts de l'impost sobre donacions i successions.

C- La implantació d'un impost sobre instal·lacions que incideixen en el medi ambient.

En torn de fixació de posicions, han intervingut:

Miquel Àngel Mas (MÉS), qui ha expressat la seva conformitat amb la iniciativa, i  Francisco Mercadal (Popular), qui s'hi ha manifestat en contra.

Finalment, la iniciativa ha estat rebutjada en votació separada:

El punt 2-B per 34 vots en contra (Popular i Antoni Pastor)  i 24 a favor (Socialista, MÉS i Margalida Font) 

La resta de punts  per 33 vots en contra (Popular) i 25 favor (Socialista, MÉS, Antoni Pastor i Margalida Font).

Més informació ...
Documents