Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament constata la importància del sector nàutic per a la nostra comunitat

10 de junio de 2014

També ha acordat instar el Govern que es comprometi a estudiar i, si n'és el cas, a impulsar els acords adoptats per la Mesa Sectorial Nàutica.

El Ple del Parlament de les Illes Balears ha aprovat una proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari Popular relativa a acord estratègic per impulsar el sector nàutic balear.

En concret, la iniciativa, que ha estat defensada pel diputat Óscar Fidalgo, ha acordat que el Parlament de les Illes Balears "constata la importància del sector nàutic com un sector econòmicament estratègic en l'àmbit de la nostra comunitat, així com nínxol fonamental d'ocupació per al desenvolupament de professions especialitzades en nàutica professional i esportiva". També, amb el segon punt de la iniciativa, el Parlament insta el Govern que "es comprometi a estudiar i, si n'és el cas, a impulsar els acords adoptats per la Mesa Sectorial Nàutica, per garantir el futur i el desenvolupament d'un sector productiu fonamental per a la nostra comunitat".

Esmenes i votació final

El Grup Parlamentari Socialista ha presentat tres esmenes (una de modificació i dues d'addició, defensades per la diputada Maria Pilar Sansó, que no han estat acceptades pel Grup Popular i, per tant, no han estat incorporades al text finalment aprovat.

En torn de fixació de posicions, pel Grup Parlamentari MÉS, ha intervingut Miquel Àngel Mas, qui s'ha manifestat a favor de la iniciativa.

Finalment, exhaurit el debat, s'ha procedit a la votació separada per punts de la iniciativa i han resultat tots aprovats amb el resultat següent:

- Punt 1: 37 vots a favor (Popular i MÉS) i 19 abstencions (Socialista i diputats no adscrits).

- Punt 2: Unanimitat.

Més informació ...