Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

La Junta de Portaveus acorda celebrar tres sessions plenàries extraordinàries

28 de junio de 2014

Se celebraran dia 8 de juliol amb l'objectiu de debatre i votar tres projectes de llei.

Avui matí la Junta de Portaveus ha aprovat la celebració de tres sessions plenàries extraordinàries per a dia 8 de juliol, per atendre la petició del Govern de les Illes Balears de poder debatre i votar tres dictàmens de Projectes de llei.

Els texts legislatius que se substanciaran són: el Projecte de Llei de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears, el Projecte de Llei de modificació de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes Balears  i, finalment, el Projecte de Llei pel qual es modifica la Llei 3/2006, de 30 de març de gestió d'emergències de les Illes Balears.

La primera de les sessions s'iniciarà a les 10'00 hores i s'aniran celebrant successivament un cop conclòs l'ordre del dia de cadascuna.

Així mateix, la Junta de Portaveus no ha atès la petició del Grup Parlamentari Socialista que demanava la compareixença urgent del conseller d'Hisenda i Pressuposts, davant la Diputació Permanent per tal d'informar sobre el nou model de finançament de les Comunitats Autònomes.