Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

José Vicente Marí compareix al Parlament per informar sobre els pressuposts de 2015

26 d'agosto de 2014

El conseller d’Hisenda i Pressuposts del Govern de les Illes Balears ha comparagut avui matí davant la Diputació Permanent del Parlament per informar sobre el límit de desespes dels pressuposts de la comunitat per a 2015 i del compte general de 2013.

Durant la compareixença, que fou sol·licitada pel Govern de les llles Balears, el conseller José Vicente Marí ha explicat el límit de la despesa no financera per al 2015 que es fixa en 3.349,21 milions d’euros, el que suposa un increment del 5,9 %respecte el 2014.

Al torn de paraula dels grups parlamentaris han intervingut, pel Grup Socialista, Marc Pons, pel Grup MÉS, Gabriel Barceló i, pel Grup Popular, Mabel Cabrer.

Aquesta compareixença informativa del Govern marca l’inici de l’elaboració del projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma per a 2015, els quals hauran de ser objecte de debat i votació en sessions de comissió i al Ple del Parlament abans de finalitzar l'any.