Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament no aprova crear la comissió d'investigació de Son Espases

23 de septiembre de 2014

Durant el debat, a iniciativa del Grup Popular, el Grup MÉS ha acceptat modificar els termes de la seva proposta de creació de la comissio. El Grup Socialista s'hi ha oposat, fet que ha suposat que no es pogués sotmetre a votació aquesta modificació.

Al darrer punt de l'ordre del dia de la sessió del Ple del Parlament d'avui, també s'ha rebutjat, per 32 vots en contra (Popular), 24 vots a favor (MÉS, Socialista i Margalida Font) i 1 abstenció (Antoni Pastor) la creació d'una comissió no permanent d'investigació sobre la selecció dels terrenys on es va construir l'hospital de referència de Son Espases i l'adjudicació de les obres d'aquest hospital.

Aquesta ha estat la proposta que la diputada del Grup Parlamentari MÉS, Fina Santiago, ha defensat arran de "les investigacions de la Fiscalia Anticorrupció de les Illes, en relació amb la selecció del terreny on es va ubicar l'actual hospital de referència de Son Espases i la posterior adjudicació de les obres per a la seva construcció". També ha proposat que la Comissió a crear fos "pública i cronològica".

En torn de fixació de posicions, pel Grup Parlamentari Socialista, ha intervingut la parlamentària Pilar Costa, qui ha donat suport a la iniciativa.

Per la seva part, el diputat del Grup Popular, Carlos Luis Veramendi, ha demanat que el Grup MÉS acceptàs modificar el contingut de la seva proposta amb el text següent:

El Parlament de les Illes Balears acorda la creació i la constitució d’una comissió no permanent d’investigació sobre tot el relacionat amb la selecció del terreny, l’adjudicació de les obres, la construcció i el desenvolupament de les obres, el modificat i els complementaris relacionats amb aquesta infraestructura hospitalària, la dotació d’equipaments, la posada en marxa, els accessos viaris i les modificacions viàries relacionades amb aquest hospital i tots els convenis i contractes relacionats amb la construcció, la dotació i la posada en funcionament de l’hospital de referència de Son Espases.

Després d'un recés en el debat, el Grup Parlamentari MÉS sí ha acceptat modificar els termes de la seva iniciativa; però el Grup Socialista s'hi ha oposat, fet que ha suposat que s'hagi pogut sotmetre a votació aquesta modificació.

Més informació ...
Documents