Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple acorda la creació i la constitució d'una comissió d'investigació de Son Espases

7 d'octubre de 2014

S’han debatut i votat dues propostes de creació d’una comissió no permanent d’investigació sobre l'hospital de Son Espases. La del Grup Popular ha estat aprovada; mentre que la del Grup Socialista no.

El Ple del Parlament ha aprovat aquest matí per 37 vots a favor (Popular i MÉS) i 19 vots en contra (Socialista i Margalida Font) la proposta de creació i constitució d'una comissió no permanent d'investigació sobre l'hospital de Son Espases, presentada pel Grup Parlamentari Popular, de “tot el relacionat amb la selecció dels terrenys, l'adjudicació de les obres, la construcció i el desenvolupament de les obres, el modificat i els complementaris relacionats amb aquesta infraestructura hospitalària, la dotació d'equipaments, la posada en marxa, els accessos viaris i les modificacions viàries relacionades amb aquest hospital i tots els convenis i contractes relacionats amb la construcció, la dotació i la posada en funcionament de l'hospital de referència de Son Espases”.

Al mateix punt de l’ordre del dia, i conjuntament amb l'anterior, també s’ha substanciat la proposta del Grup Parlamentari Socialista, de creació d'una comissió no permanent d'investigació sobre la construcció de l'Hospital de Son Espases (elecció i compra del solar, posterior licitació i adjudicació de les obres de construcció i pla de comunicació realitzat per Over Marketing). Aquesta comissió, segons la proposta socialista, havia de tenir “caràcter públic”, elaborar “un pla de feina per ordre cronològic dels fets, començant per l’inici del projecte (primer, adquisició del solar; segon, adjudicació d’obres i tercer, pla de comunicació)” i no posar “impediments a les compareixences proposades pels grups parlamentaris”.

La iniciativa socialista, que ha estat sotmesa a votació separada per punts, no ha estat aprovada per 32 vots en contra (Popular) i 24 vots a favor (Socialista, MÉS i Margalida Font).

En el debat per a la defensa de sengles propostes, han intervingut, pel Grup Parlamentari Popular, Carlos Luis Veramendi, i pel Grup Parlamentari Socialista, Pilar Costa. Mentre que, en torn de fixació de posicions en relació amb les dues propostes ho ha fet, pel Grup Parlamentari MÉS, Fina Santiago, qui ha formulat una proposta de modificació a la iniciativa del Grup Popular, perquè s’insti la comissió d’investigació que la declari pública, cronològica i que no veti la compareixença de cap persona que se sol·liciti. El Grup Popular no ha admès modificar el sentit de la seva proposta.