Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament no aprova crear una comissió d'investigació sobre les inversions i l'execució d'obres públiques amb cost desmesurat

7 d'octubre de 2014


El Ple del Parlament de les Illes Balears ha rebutjat per 32 vots en contra (Popular) i 22 a favor (Socialista, MÉS i Margalida Font), una proposta del Grup Parlamentari Socialista de creació d'una comissió no permanent d'investigació sobre "totes aquelles obres públiques des de l'any 2003 que hagin representat un sobrecost sobre el pressupost inicial i sobre les quals existeixen sospites de corrupció política". La proposta socialista també volia aprovar que la comissió d'investigació fos pública, amb un pla de feina cronològic (des de l'any 2003) que detallàs les obres públiques objecte d'investigació i que no es posassin traves a les peticions de compareixences dels grups parlamentaris.

La iniciativa ha estat defensada pel diputat Antoni Diéguez (Socialista) i, en torn de fixació de posicions, han intervingut Miquel Àngel Mas (MÉS), qui s'ha manifestat a favor de la creació de la comissió, i Carlos Luis Veramendi (Popular), qui s'hi ha expressat en contra.

Més informació ...