Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Demà el Parlament celebra el darrer debat sobre l'acció política i de govern de la legislatura

20 d'octubre de 2014


S'iniciarà a les onze del matí, amb l'exposició del president del Govern José Ramón Bauzá, i continuarà l'horabaixa, amb les intervencions dels portaveus dels grups parlamentaris.

El president del Govern de les Illes Balears, José Ramón Bauzá, obrirà demà a les onze del matí el darrer debat sobre l’acció política i de govern de la VIII legislatura. El ple continuarà l’horabaixa, passades quatre hores de l'exposició del president del Govern, amb les intervencions dels portaveus dels grups parlamentaris.

D’acord amb el Reglament del Parlament, el Ple ha de celebrar un debat anual de política general del Govern de les Illes Balears entre setembre i novembre, tret dels anys que s’hagin celebrat debats d’investidura o de moció de censura. Aquest serà el tercer debat que afronta Bauzá després del celebrat l’any passat, dia 26 de novembre. L’any 2011 no n’hi hagué perquè s’havia celebrat el debat d’investidura. Des de la primera legislatura, el 1983, i amb el plenari que comença demà, la cambra haurà celebrat vint-i-nou debats, deu amb Gabriel Cañellas, un amb Cristòfol Soler, set amb Jaume Matas (primer i segon mandat), vuit amb Francesc Antich (primer i segon mandat), i tres amb José Ramón Bauzá (vigent president).

El debat de política general acabarà amb l’exposició i la votació de les propostes de resolució presentades pels grups, que es tractaran en un ple específic, convocat per a tal efecte, i que poden incloure propostes d’actuació, impuls a l’acció de govern o crítiques a la seva actuació. Les propostes aprovades marcaran, en definitiva, les conclusions del debat realitzat.

Seqüència del debat de demà

Dimarts 21 d'octubre, a les 11.00 h, el president del Govern de les Illes Balears, José Ramón Bauzá, iniciarà el debat sense limitació de temps. A continuació la presidenta del Parlament, Margalida Durán, suspendrà la sessió fins que hagin transcorregut quatre hores.

La sessió es reprendrà amb les intervencions dels portaveus dels tres grups parlamentaris, per aquest ordre: Socialista, MÉS i Popular, que disposaran de trenta minuts i d’una rèplica de deu minuts cadascun. La intervenció del president del Govern per contestar cada grup parlamentari no tendrà limitació de temps.

Conclòs el debat, s’obrirà un termini de quaranta-vuit hores durant el qual els grups podran presentar propostes de resolució davant la Mesa amb un màxim de deu per grup més dues per cada diputat o diputada que en formi part. La Mesa admetrà les que siguin congruents amb la matèria objecte del debat i no signifiquin qüestió de confiança o moció de censura al Govern.

Seguiment del Ple

La sessió plenària  de demà podran ser seguides en directe a través de l’emissió de la web del Parlament www.parlamentib.es