Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Els grups parlamentaris tenen fins dia 23 per presentar propostes de resolució

21 d'octubre de 2014

Finalitzada la segona sessió del Debat sobre l'orientació política general del Govern, després de la intervenció del president del Govern i dels portaveus dels grups parlamentaris, els grups tenen fins dia 23, a les 14 hores, per presentar propostes de resolució. 

Després de la intervenció del president del Govern, José Ramón Bauzá, i dels portaveus dels grups parlamentaris Francina Armengol (GP Socialista), Gabriel Barceló (GP MÉS) i Mabel Cabrer (GP Popular), ha conclòs el Debat sobre l'orientació política general del Govern. Ara, es procedeix a l'obertura d'un termini de quaranta-vuit hores durant el qual els grups parlamentaris podran presentar propostes de resolució davant la Mesa amb un màxim de deu per grup més dues per cada diputat i/o diputada que en formi part. A continuació, la Mesa admetrà les que siguin congruents amb la matèria objecte del debat i no signifiquin questió de confiança o moció de censura al Govern.

Així, doncs, d’acord amb el Reglament del Parlament, el nombre màxim de propostes de resolució que es poden presentar són 144, repartides de la manera següent:  GP Popular: 78; GP Socialista: 46; i GP MÉS: 20.

Les propostes de resolució presentades i admeses per la Mesa, es debatran en un ple que se celebrará dins els vuit dies posteriors a la finalització del debat.