Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Els grups parlamentaris registren fins a 144 propostes de resolució derivades del Debat sobre l'estat de l'autonomia

23 d'octubre de 2014

Són les propostes formulades pels grups parlamentaris derivades del Debat de política general del Govern que se celebrà el passat dimarts. 

Després del Debat sobre l’orientació política general i de govern celebrat dimarts passat, avui s’ha reunit la Mesa del Parlament i ha admès a tràmit les 144 propostes de resolució que els grups parlamentaris han registrat i que s'han de debatre i votar el proper dimarts, dia 28, en sessió plenària. El Grup Parlamentari Socialista n'ha presentades 46, el Grup Parlamentari MÉS 20 i el Grup Parlamentari Popular 78.

Cal recordar que d’ençà la darrera reforma del Reglament del Parlament efectuada l’any 2011, s’estableix un nombre màxim de propostes que es poden presentar davant la Mesa: 10 per grup més 2 per cada diputat o diputada que en formin part. Tots els grups han arribat al màxim de la quantitat fixada.

Els anys 2012, 2013 i 2014 el nombre de propostes de resolució registrades ha estat significativament menor als altres anys, a causa d'aquesta modificació del Reglament del Parlament. Hem de recordar que l’any 2011 no es va celebrar Debat de política general, perquè hi hagué debat d’investidura.

Forma de debat i votació de les propostes

Durant el ple convocat per al proper dimarts, l’ordre de les intervencions dels portaveus dels grups parlamentaris per al debat de les propostes de resolució serà el següent: Socialista, MÉS i Popular.  

Les propostes es podran defensar durant un temps màxim de deu minuts i, en acabar el torn de defensa, cadascun dels grups, amb un temps no superior a deu minuts, es posicionarà respecte de les propostes dels altres. Finalment se sotmetran a votació i seran aprovades aquelles que obtinguin la majoria dels vots de la cambra.