Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a millorar la protecció de Tagomago

11 de noviembre de 2014

Per assentiment, també ha aprovat instar les autoritats competents a fer complir amb la legalitat vigent, a aturar de manera immediata totes aquelles activitats fora de la legalitat que actualment s'hi practiquen i a donar suport a la declaració de Zona d’Especial Conservació (ZEC).

El Ple del Parlament de les Illes Balears ha acordat per assentiment de tots els grups parlamentaris i diputats no adscrits, l'aprovació d'una proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari Socialista relativa a la protecció de l'illa Tagomago.

L'aprovació s'ha assolit gràcies al consens arribat fruit del debat a l'hora de modificar el text original de la iniciativa: s'ha mantingut la redacció original pel que fa al punt número 1, el punt número 2 ha estat modificat, i el tercer ha estat substituit pel segon de l'esmena presentada pel Grup Parlamentari Popular.

D'aquesta manera, el contingut final aprovat de la iniciativa relativa a la protecció de Tagomago, té la redacció següent:

  1. El Parlament de les Illes Balears insta les autoritats competents en matèria urbanística, mediambiental i turística de l’illa de Tagomago (Demarcació de Costes, Govern de les Illes Balears, Consell d’Eivissa i Ajuntament de Santa Eulària des Riu) a fer complir amb la legalitat vigent i a fer aturar, de manera immediata, totes aquelles activitats fora de la legalitat que actualment s’hi practiquen.
  2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a millorar la protecció de l'illa de Tagomago i a estudiar els tràmits necessaris per constituir la figura de Reserva Natural. 
  3. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la declaració de l’illot de Tagomago com a Zona d’Especial Conservació (ZEC) iniciada per acord del Consell de Govern de 10 d’octubre de 2014.

La defensa de la iniciativa socialista l'ha exercida Joan Boned, mentre que, pel Grup Parlamentari Popular, María Virtudes Marí ha formulat i defensat les esmenes de modificació. En torn de fixació de posicions, pel Grup Parlamentari MÉS, ha intervingut David Abril. 

Més informació ...