Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Rebutjada una iniciativa del Grup MÉS sobre la privatització d'AENA

11 de noviembre de 2014

El Ple del Parlament de les Illes Balears ha rebutjat una proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari MÉS relativa a la privatització d'AENA.

En concret, la iniciativa, que ha estat defensada pel diputat Nel Martí, sol·licitava l'aprovació dels tres punts següents: 

  1. El Parlament de les Illes Balears rebutja la decisió del Govern de l'Estat de privatitzar la gestió dels aeroports de les Illes Balears, i l'insta a respectar els acords del Parlament de les Illes Balears sobre el model de gestió aeroportuària.
  2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a paralitzar de forma immediata el procés de privatització d'AENA, així com a negociar amb el Govern de les Illes Balears un model de gestió aeroportuària descentralitzat que prioritzi les necessitats de servei públic per sobre dels interessos d'empreses privades.
  3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a crear ens públics de gestió per als aeroports de les Illes Balears per tal que les institucions de la comunitat autònoma, conjuntament amb la societat civil, puguin dur a terme una gestió dels aeroports coherent amb el projecte territorial de cada illa i les seves estratègies turístiques, donant així resposta a les necessitats de la societat i l'economia balear.

 Esmena i votació final

El Grup Parlamentari Popular ha presentat una esmena, defensada per Carlos Luis Veramendi, que proposava la substitució dels tres punts de la proposició per un sol, que no ha estat acceptada pel Grup MÉS.

  1. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva defensa de la titularitat pública els aeroports de la nostra Comunitat Autònoma i d'un model de gestió aeroportuària més descentralitzada, ambla màxima participació d'institucions pròpies i d'agents socio-econòmics de la nostra comunitat,per desenvolupar estratègies aeroportuàries pròpies, més adequades a les necessitats i particularitats de cada aeroport i de la realitat insular, tal com reclama també el Govern de les Illes Balears.

En torn de fixació de posicions, pel Grup Parlamentari Socialista, ha intervingut Damià Borràs, qui s'ha manifestat a favor de la iniciativa del Grup Parlamentari MÉS.

Finalment, exhaurit el debat, s'ha procedit a la votació de la iniciativa i ha resultatnt REBUTJADA per 24 vots a favor (MÉS, Socialista i diputats no adscrits) i 31  vots en contra (Popular).

 

Més informació ...