Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Jurament o promesa de fedataris davant la Mesa del Parlament

11 de noviembre de 2014

La sessió de la  Mesa del Parlament, celebrada avui horabaixa, ha admès l'escrit presentat per Margalida Maria Ramis i Sastre, en nom i representació de la Comissió promotora de la Proposició de llei per la qual s'aproven mesures d'emergència en matèria d'ordenació del territori.

En el mateix acte, han fet jurament o promesa les 69 persones designades com a fedataris especials de la Proposició de llei, davant la Mesa del Parlament, d'acord amb l'article 8.4 de la LLei 4/91 de 13 de març, reguladora de la iniciativa legislativa popular.

Les signatures recollides hauran de presentar-se per la comissió promotora  a la Mesa en el termini de tres mesos, i aquesta verificarà el nombre de les signatures vàlides presentades.

Per defensar la proposició de llei en el tràmit de presa en consideració, davant el Ple del Parlament, la comissió promotora podrà designar un dels seus membres.