Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple aprova instar el Govern a presentar un pla d'adequació i rehabilitació dels hospitals Son Dureta i Can Misses

25 de noviembre de 2014

També ha instat la creació d'una comissió formada per dos membres de cada grup parlamentari i dos de la Conselleria de Salut amb l'objectiu de presentar un pla consensuat dels equipaments sociosanitaris de les Illes Balears.

El Ple del Parlament de les Illes Balears ha arribat a un consens unànime per aprovar tres mesures derivades del debat d'una proposició no de llei socialista relativa a l'adequació de l'Hospial Son Dureta.

D'aquesta manera la cambra autonòmica ha acordat instar el Govern de les Illes Balears a  "continuar treballant  i desenvolupant l'estratègia d'atenció a les malaties cròniques"; a "presentar un pla d'adequació i rehabilitació del conjunt arquitectònic d'edificis de l'antic Hospital Son Dureta i l'actual Can Misses, com a grans espais sociosantiaris"; i, finalment, a "crear una comissió formada per dos membres de cada grup parlamentari i dos de la Conselleria de Salut amb l'objectiu de presentar un pla consensuat dels equipaments sociosanitaris de les Illes Balears."

Desenvolupament del debat

La iniciativa originària, que ha estat presentada i defensada pel diputat Vicenç Thomàs, ha proposat al Ple de la cambra l'aprovació de dos punts: 

  1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a definir i desenvolupar l’estratègia d’atenció a les malalties cròniques.
  2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a presentar un pla d’adequació i rehabilitació del conjunt arquitectònic d’edificis de l’antic l’Hospital Son Dureta, com a gran espai sociosanitari.  

A continuació el conseller de Salut del Govern de les Illes Balears, Martí Sansaloni, ha obert un torn incidental per exposar la postura de l'executiu en relació amb la iniciativa.

Per la seva part, el Grup Parlamentari MÉS ha defensat una esmena que, exposada per la diputada Fina Santiago, proposava afegir un tercer punt a la iniciativa socialista amb el text següent:

  1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a no renunciar a la cessió de l'antic hospital Verge del Toro i a impulsar, tal com ho va sol.licitar en el seu moment el Consell de Menorca, la conversió de l'immoble en un centre sociosanitari de Menorca els usos del qual han de ser acordats amb els sectors i les entitats menorquines implicades.

L'esmena ha estat acceptada pel Grup Parlamentari Socialista i, per tant, ha estat incorporada a la votació. La cambra l'ha rebutjada per 33 vots en contra (Popular) i 24 vots a favor (MÉS, Socialista i diputats no adscrits).

En torn de fixació de posicions, pel Grup Parlamentari Popular, ha intervingut la parlamentària María José Bauzá.

Més informació ...