Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament valida el Decret llei pel qual es modifica l'ordenació farmacèutica de les Illes Balears

2 de diciembre de 2014

S'ha aprovat per unanimitat la tramitació del decret com a projecte de llei.

Avui capvespre el Ple del Parlament ha validat el Decret Llei 1/2014, de 14 de novembre, pel qual es modifica l’ordenació farmacèutica de les Illes Balears. Aquest decret llei havia estat aprovat pel Consell de Govern el passat dia 14 de novembre, a proposta de la Conselleria de Salut.

La defensa del contingut de la iniciativa legislativa l’ha duta a terme Martí Sansaloni, conseller de Salut del Govern de les Illes Balears.      

En torn a favor del decret ha intervingut el portaveu del Grup Parlamentari Popular Fernando Rubio, mentre que Fina Santiago (MÉS) i Vicenç Thomàs (Socialista) han manifestat la intenció d’abstenir-s'hi. 

Finalment, el decret llei ha estat validat per 33 vots a favor (Popular) i 25 abstencions (MÉS, Socialista i diputats no adscrits). S'ha sol·licitat la tramitació del decret com a projecte de llei i ha resultat aprovada per unanimitat.

Des de la sala de plens, el debat ha estat seguit per membres del sector farmacèutic de les Illes Balears.

Contingut del decret llei

Aquest decret llei du a terme una reforma profunda de la Llei 7/1998 d’ordenació farmacèutica de les Illes Balears, després de setze anys de la seva publicació.

El nou text legislatiu estableix un catàleg de farmàcies per garantir una cobertura adequada de dispensació farmacèutica en tot el territori; actualitza el sistema de còmput poblacional d’acord amb els registres poblacionals actuals; regula la revisió de la planta farmacèutica d’ofici i modifica els criteris dels concursos d’oficines de farmàcia.

Actualment a les illes hi ha un total de 436 oficines de farmàcia, 350 de les quals estan situades a Mallorca, 40 a Menorca, 42 a Eivissa i 4 a Formentera.

Més informació ...
Documents