Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple rebutja una moció socialista relativa a política d'ingressos

9 de diciembre de 2014

El Ple del Parlament de les Illes Balears ha rebutjat una moció presentada pel Grup Parlamentari Socialista relativa a política general en matèria d'ingressos.

En concret, la iniciativa, que ha estat defensada pel diputat Joan Bonet, sol·licitava l'aprovació dels cincs punts següents: 

  1.  El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a reclamar del Govern d'Espanya urgentment les inversions estatutàries perdudes aquests darrers tres anys i que sumarien més de 1000 milions d'euros.
  2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a presentar la proposta de nou REB abans d'acabar el mes de gener de 2015.
  3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a presentar de forma immediata la seva proposta concreta de modificació de l'actual model de finançament autonòmic, per al seu debat en aquesta cambra el mes de febrer de 2015.
  4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a modificar la seva proposta de reforma fiscal, a partir de les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista al Projecte de pressuposts generals de la CAIB per a 2015, que proposen una política tributària més justa i progressiva.
  5. El Parlament de les Illes Balears insta els senadors i les senadores de la circumscripció de les Illes Balears a donar suport a l'Annex XVII "Inversiones del Estado en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears referidas en la Disposición Adicional XXX", dels Pressuposts Generals de l'Estat per a 2015.

En torn de fixació de posicions, pel Grup Parlamentari MÉS, ha intervingut Miquel Àngel Mas, qui s'ha manifestat a favor de la iniciativa, i Antoni Camps, del Grup Parlamentari Popular, qui s’hi ha manifestat en contra.

Finalment, exhaurit el debat, s'ha procedit a la votació separada per punts  amb el resultat seqüent:

- Els punts 1, 2, 3 i 5 han estat rebutjats  per 22 vots a favor (MÉS, Socialista, Margalida Font i Antoni Pastor)  i 34  vots en contra (Popular).

- El punt 4 ha estat rebutjat per 34 vots en contra (Popular), 16 a favor (Socialista i Margalida Font) i 6 abstencions (MÉS i Antoni Pastor).

 

Més informació ...
Documents