Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

No es pren en consideració la Proposició de llei per implantar deduccions per la llei d'IRPF

9 de diciembre de 2014

La iniciativa del Grup MÉS proposava  implantar deduccions en l’Impost de Renda sobre Persones Físiques (IRPF), també per inversions en energies renovables i per donacions a la investigació.

El Ple del Parlament no ha pres en consideració la Proposició de llei presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a deducció per a la Llei d'Imposts sobre la renda de les persones físiques, per 33 vots en contra (Popular) i 23 vots a favor (Socialista, MÉS, Margalida Font i Antoni Pastor). Per tant, la iniciativa no continuarà la tramitació parlamentària.

Per substanciar el debat de la iniciativa, ha intervingut Miquel Àngel Mas, qui ha fet la presentació i ha exercit la defensa del contingut de la proposició de llei.

Pel Grup Parlamentari Socialista ha intervingut Joan Bonet, qui ha donat suport a la iniciativa legislativa; mentre que, pel Grup Parlamentari Popular, ho ha fet Óscar Fidalgo, qui s'hi ha manifestat en contra.

Contingut general de la Proposició de llei

La proposta pretenia "una deducció d’entre 1.500 i 1.600 euros, amb un límit del 40% de la quota íntegra autonòmica per cursar estudis superiors fora de l'illa."

També es proposaven "deduccions de fins el 50% de la quota íntegra autonòmica en les inversions realitzades en instal·lacions d’energies renovables per a habitatges, fins el límit de 600 euros."

I, per últim, es plantejava "una deducció fiscal per a aquelles donacions que es facin a favor de centres d’investigació adscrits a la UIB i els promoguts o participats pel Govern."

Més informació ...