Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Es pren en consideració la Proposició de llei de règim sancionador en matèria d'activitats marítimes, nàutiques i subaquàtiques

9 de diciembre de 2014

També s'ha acordat l'habilitació del mes de gener per tal de dur a terme l'estudi, la tramitació i l'aprovació, si pertoca, d'aquesta proposició de llei.

 

A la sessió plenària d’avui s'ha pres en consideració una proposició de llei, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa al règim sancionador en matèria d'activitats marítimes, nàutiques i subaquàtiques (esportives i recretatives) a les Illes Balears, per 34 vots a favor (Popular) i 25 abstencions (MÉS, Socialista i diputats no adscrits).  

També s'ha aprovat l'acord de la celebració de sessions extraordinàries durant el mes de gener, per tal de dur a terme l'estudi, la tramitació i l'aprovació, si pertoca, d'aquesta proposició de llei, per 40 vots a favor (Popular, MÉS i Antoni Pastor) i 19 abstencions (Socialista i Margalida Font).

Per a la presentació i la defensa de la proposició de llei, ha intervingut el diputat popular Carlos Luis Veramendi; mentre que, en torn de fixació de posicions, ho han fet Damià Borràs (Socialista) i David Abril (MÉS).

Així mateix, durant la sessió s'ha procedit a la lectura del criteri favorable del Govern de les Illes Balears respecte de la presa en consideració de l'esmentada proposició.

Objecte de la Proposició de llei

Aquesta proposició de llei té per objecte regular l'exercici de la potestat sancinadora en les matèries relaciones amb les activitats marítimes i amb les activitats nàutiques recreatives i subaquàtiques (esportives i recreatives), competènca de la comunitat autònoma, que no disposen d'un règim sancionador específic en cap altra norma.

Així, se sotmeten a aquest règim sancionador les activitats d'escoles nàutiques esportives, les de les escoles de navegació que fan ensenyaments per a l'obtenció de titulacions nàutiques d'esbarjo, les de lloguer d'embarcacions i centres d'arrendament de motos nàutiques per dies, les dels centres lucratius de piragüisme i les que fan referència al busseig recreatiu.

Més informació ...