Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament valida el Decret llei de mesures urgents destinades a potenciar la qualitat, la competitivitat i la desestacionalització turística

18 de diciembre de 2014

El darrer punt de l'ordre del dia de la sessió plenària celebrada aquest matí ha servit per validar el Decret llei 3/2014, de 5 de desembre, de mesures urgents destinades a potenciar la qualitat, la competitivitat i la desestacionalització turística a les Illes Balears. Aquest decret llei havia estat aprovat pel Consell de Govern el passat dia 5 de desembre, a proposta de la Conselleria de Turisme i Esports.

La defensa del contingut de la iniciativa legislativa l’ha duta a terme Jaime Martínez, conseller de Turisme i Esports del Govern de les Illes Balears.      

En torn a favor del decret ha intervingut la diputada del Grup Parlamentari Popular Lourdes Bosch, mentre que David Abril (MÉS) i Isabel Oliver (Socialista) s'hi han manifestat en contra. 

Finalment, el decret llei ha estat validat per 31 vots a favor (Popular) i 20 en contra (MÉS, Socialista i Margalida Font). No s'ha sol·licitat la tramitació del decret com a projecte de llei.

Objectiu del decret llei

Aquest decret llei té per objecte impulsar, amb caràcter urgent, l’activitat econòmica de les Illes Balears, mitjançant l’aplicació de mesures de caire turístic, mediambiental, d’energia i d’ordenació del territori per potenciar la desestacionalització de l’oferta turística, el foment de la qualitat i la millora general de l’àmbit de les zones turístiques.

Més informació ...
Documents