Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Aprovada la llei que modifica l'ordenació farmacèutica de les Illes Balears

10 de febrero de 2015

El Ple ha aprovat per majoria dels vots de la cambra, amb el suport del Grup Parlamentari Popular, el dictamen del Projecte de llei pel qual es modifica l'ordenació farmacèutica de les Illes Balears. La denominació del títol del projecte de llei, disposició final segona, disposició transitòria segona, i disposició derogatòria, han estat aprovats per unanimitat; mentre que les esmenes que s'hi han mantingut han estat rebutjades.

La substanciació del debat i la votació d'aquest dictamen,  elaborat per la Comissió de Salut, així com de les esmenes que els grups parlamentaris, és conseqüència de la validació del Decret llei 1/2014 (Ple de 2 de desembre de 2014), i de l'aprovació de la seva tramitació com a Projecte de llei.

Per a la defensa de les esmenes han intervingut Vicens Thomàs (Socialista), i Fina Santiago (MÉS); mentre que en contra d'elles ho ha fet Fernando Rubio (Popular), qui ha donat suport a la totalitat del dictamen.

Contingut general de la llei.

Aquesta  llei du a terme una reforma profunda de la Llei 7/1998 d’ordenació farmacèutica de les Illes Balears, després de setze anys de la seva publicació.

El nou text legislatiu estableix un catàleg de farmàcies per garantir una cobertura adequada de dispensació farmacèutica en tot el territori; actualitza el sistema de còmput poblacional d’acord amb els registres poblacionals actuals; regula la revisió de la planta farmacèutica d’ofici i modifica els criteris dels concursos d’oficines de farmàcia.

Actualment a les illes hi ha un total de 436 oficines de farmàcia, 350 de les quals estan situades a Mallorca, 40 a Menorca, 42 a Eivissa i 4 a Formentera.

 

Més informació ...