Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Aprovada la Llei de règim sancionador d'activitats marítimes, nàutiques i subsaquàtiques

24 de febrero de 2015

La llei deriva d'una proposició de llei registrada pel Grup Parlamentari Popular.

El Ple del Parlament ha aprovat la Llei de règim sancionador en matèria d'activitats marítimes, nàutiques i subsaquàtiques (esportives i recreatives) a les Illes Balears, després d'haver sotmès a debat i votació el dictamen elaborat per la Comissió de Turisme de la cambra, per 33 vots a favor (Popular) i 24 abstencions (Socialista, MÉS i Margalida Font). La iniciativa legislativa ha estat exercida pel Grup Parlamentari Popular.

Pel que fa a les esmenes per part de l'oposició, no se n'ha aprovada cap de les 51 mantingudes, que han estat rebutjades per 33 vots en contra (Popular) i 24 a favor (Socialista, MÉS i Margalida Font).

Durant la substanciació del debat de les esmenes mantingudes pels grups parlamentaris han intervingut els portaveus  Damià Borràs (Socialista), que ha defensat 44 esmenes i David Abril (MÉS), que n'ha defensades 7. En torn en contra d'aquestes esmenes, pel Grup Parlamentari Popular, ha intervingut el diputat Carlos Luis Veramendi. Podeu llegir aquestes esmenes a l'expedient de tramitació parlamentària que adjuntam.

Objecte de la proposició de llei

Aquesta proposició de llei té per objecte regular l'exercici de la potestat sancinadora en les matèries relaciones amb les activitats marítimes i amb les activitats nàutiques recreatives i subaquàtiques (esportives i recreatives), competènca de la comunitat autònoma, que no disposen d'un règim sancionador específic en cap altra norma.

Així, se sotmeten a aquest règim sancionador les activitats d'escoles nàutiques esportives, les de les escoles de navegació que fan ensenyaments per a l'obtenció de titulacions nàutiques d'esbarjo, les de lloguer d'embarcacions i centres d'arrendament de motos nàutiques per dies, les dels centres lucratius de piragüisme i les que fan referència al busseig recreatiu.