Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple rebutja una moció relativa a Fons Europeus d'Inversions

24 de febrero de 2015

El Ple del Parlament ha rebutjat per 32 vots en contra (Popular) i 24 vots a favor (MÉS, Socialista i Margalida Font), una moció presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en relació amb els Fons Europeus d'Inversions Estratègiques per Europa. El punt 4 de la moció s'ha rebutjat en votació separada per 32 vots en contra (Popular), 20 vots a favor i 4 abstencions (MÉS). La iniciativa ha estat votada amb la incorporació de les esmenes presentades pel Grup MÉS.

La proposta ha estat defensada pel diputat Marc Pons, qui ha proposat l'aprovació dels punts següents:

El parlament de les Illes Balears constata:

1.- La gran reducció d’inversió pública que s’ha produït al llarg de l’actual legislatura a les Illes Balears com a conseqüència de la retirada de les inversions estatutàries i la dràstica reducció de la inversió territorialitzada assignada a les Illes Balears als pressuposts generals de l’Estat, ubicant-nos a la cua d’Espanya en inversió per càpita

2.- La poca iniciativa del Govern de les Illes Balears a l'hora de presentar projectes al Govern d’Espanya per tal que siguin inclusos en el denominat Pla Juncker.

"Per la qual cosa  El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears i el Govern d’Espanya a treballar  decicidament":

 3.- Per tal d’assolir (en el denominat Pla Juncker) una inversió pública i privada superior als 1.060 milions d’euros per a les Illes Balears, tal com el propi president de les Illes Balears va reconèixer que pertocava (per criteri de població) a la nostra Comunitat.

4.-  Perquè els projectes d’inversió públicoprivada de la Platja de Palma i el Palau de Congressos de Palma siguin inclosos dins el denominat Pla Juncker.

5.- Perquè el projecte d’inversió públicoprivada de l’àrea de serveis  seu universitària de Sa Coma d’Eivissa sigui inclòs dins el denominat Pla Juncker.

6.- Per incloure en el denominat Pla Juncker la inversió públicoprivada necessària per fer efectiu el Pla de Dinamització Integral del Port de Maó.

Esmenes 

El Grup Parlamentari MÉS, amb la intervenció del diputat Miquel Àngel Más, ha donat suport als 6 punts de la iniciativa del Grup Socialista i ha defensat la incorporació de 5 esmenes  d'addició, que han estat acceptades pel grup autor de la moció.

En torn de fixació de posicions, per part del Grup Parlamentari Popular, ha intervingut Francisco Mercadal, qui s'ha manifestat en contra de tots els punts de la moció i de les esmenes incorporades.

Més informació ...